Όροι Χρήσης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ TOY ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ counselor.gr.

Η πλοήγησή σας στον ιστότοπο counselor.gr ή η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας παρέχεται από αυτόν σημαίνει ότι ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Το counselor.gr διατηρεί κάθε δικαίωμα διόρθωσης, αφαίρεσης ή προσθήκης όρων και προϋποθέσεων οποιαδήποτε στιγμή. Τέτοιου είδους τροποποιήσεις δύνανται να έχουν άμεση εφαρμογή. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να ελέγχετε τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών τακτικά. Η χρήση του counselor.gr, ή οποιασδήποτε παρεχόμενης από το counselor.gr υπηρεσίας, μετά την ανακοίνωση των τροποποιήσεων των όρων και των προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών αποτελεί αυτόματα ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, όπως έχουν τροποποιηθεί.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου του counselor.gr, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κειμένων, video, ήχων και γραφικών ή οποιουδήποτε άλλου ιδιοκτησιακού δικαιώματος, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους. Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της προστατεύεται επίσης ως συλλογική εργασία από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλους σχετικούς νόμους και συμβάσεις.

Περιορισμοί χρήσης

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό, ή με οποιονδήποτε τρόπο που δεν συνάδει με τους παρόντες όρους χρήσης. Επιτρέπεται μόνο η προσωπική, μη εμπορική χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της και μόνον προς ίδιον όφελος. Απαγορεύεται η μεταπώληση ή η μεταβίβαση ή η διάθεση ή η χρήση από τρίτο πρόσωπο ή οντότητα ή προς όφελος τρίτου προσώπου ή οντότητας. Απαγορεύεται η χρήση, μεταφορά, διανομή, ή διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας περιέχεται στην ιστοσελίδα με τρόπο που θα μπορούσε να αποβεί ανταγωνιστικός. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η τροποποίηση, η δημιουργία παραγώγων εργασιών. Απαγορεύεται η μεταβίβαση, ή η εκμετάλλευση με οιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου της ιστοσελίδας, με εξαίρεση τη μεταφόρτωση υλικού (download) από αυτήν και εκτύπωση ενός αντιγράφου αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση της διατήρησης όλων των αναφορών δικαιωμάτων δημιουργίας και λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

Επιπλέον, απαγορεύεται η πώληση ή η διανομή της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της ή μέρους αυτών σε άλλο μέσο συμπεριλαμβανόμενων της τηλεόρασης ή ραδιοφωνικής εκπομπής, δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών ή στο διαδίκτυο με χρήση frames, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από το counselor.gr. Ως εκ τούτου, η ιστοσελίδα και το περιεχόμενο που περιέχεται σε αυτήν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή βάσεων δεδομένων οποιουδήποτε είδους.

Επιπλέον, απαγορεύεται η χρήση των εμπορικών σημάτων, των εμπορικών τίτλων, ή εμπορικών επωνυμιών που περιέχονται στην ιστοσελίδα με τρόπο που θα δημιουργούσε την εντύπωση ότι τα σήματα και οι τίτλοι αυτοί ανήκουν στον χρήστη ή συνδέονται με αυτόν ή χρησιμοποιούνται από αυτόν με τη συγκατάθεση του counselor.gr.

Εγγραφή στην ιστοσελίδα

Η πρόσβαση και η εγγραφή στην ιστοσελίδα counselor.gr είναι ελεύθερη.

Προσωπικά δεδομένα

Το counselor.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα μέσω της φόρμας εγγραφής στο Newsletter. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται από το counselor.gr για την επικοινωνία με τον χρήστη και με τη συγκατάθεση του τελευταίου προκειμένου να του παρέχεται πληροφόρηση και ενημέρωση.

Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει ανά πάσα στιγμή τη διακοπή αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική του διεύθυνση.

Το counselor.gr ενδέχεται να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, εφόσον κρίνει ότι η αποκάλυψη αυτή είναι αναγκαία α) για τη συμμόρφωση με τους νόμους ή κατόπιν δικαστικής κλήτευσης, κρατικού αιτήματος, ή άλλης νόμιμης διαδικασίας, β) για την προστασία των συμφερόντων, δικαιωμάτων, ασφάλειας ή ιδιοκτησίας του counselor.gr ή τρίτων με τους οποίους συνεργάζεται, γ) για να τεθεί σε ισχύ οποιοσδήποτε όρος υπηρεσίας του counselor.gr που απαιτεί τέτοια αποκάλυψη, δ) για την παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων που έχει ζητήσει ο χρήστης, ε) για την παροχή πληροφοριών για τις οποίες ο χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του και στ) για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των συστημάτων του counselor.gr. Το counselor.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να περιορίσει το βαθμό αποκάλυψης των προσωπικών δεδομένων.

Η περαιτέρω χρήση ή και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων από τρίτους δεν αποτελεί ευθύνη του counselor.gr.

Περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών τόπων

Το περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών ιστοσελίδων, υπηρεσιών, αγαθών, ή διαφημίσεων που μπορεί να διασυνδεθούν με το counselor.gr δεν συντηρούνται ή ελέγχονται από το counselor.gr. Ως εκ τούτου, το counselor.gr δεν φέρει ευθύνη για την διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, ή την ορθότητα άλλων διαδικτυακών ιστοσελίδων, υπηρεσιών, ή αγαθών που ενδεχομένως να διασυνδεθούν με αυτό.

Το counselor.gr α) δεν παρέχει εγγύηση για τη χρήση των συνδέσμων (links) που περιλαμβάνονται στον counselor.gr β) δεν εγγυάται για την ορθότητα, πληρότητα άλλων διαδικτυακών ιστοσελίδων, υπηρεσιών, αγαθών, ή διαφημίσεων που μπορεί να διασυνδεθούν με αυτό.

Άρνηση και Περιορισμός Ευθύνης

Η χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της από μέρους του χρήστη πραγματοποιείται αποκλειστικά με δική του ευθύνη. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η ιστοσελίδα και οτιδήποτε περιέχεται σε αυτήν παρέχεται «ως έχει» και «ως διατίθεται».

Το counselor.gr δεν εγγυάται τη συμβατότητα της ιστοσελίδας με τον εξοπλισμό του χρήστη. Δεν εγγυάται ότι στην ιστοσελίδα ή στις ηλεκτρονικές επιστολές που αποστέλλονται από το αυτό ή κάποιον εκπρόσωπό του, δεν υπάρχουν λάθη ή ιοί ή οποιασδήποτε μορφής αρχεία που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη και δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα τέτοιων καταστροφικών αρχείων.

Το counselor.gr και οι συνδεόμενοι με αυτό δεν φέρουν ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε ζημία, είτε αυτή προκλήθηκε από αμέλεια του counselor.gr, των υπαλλήλων του και των συνδεόμενων με αυτό ή προκλήθηκε από οτιδήποτε και οποιονδήποτε σχετίζεται με αυτό. Το counselor.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κερδών, για ζημίες, ποινές, συμπωματικές ή επακόλουθες βλάβες, ή για κάθε απαίτηση εναντίον του από οποιαδήποτε τρίτη πλευρά, ή για οποιοδήποτε σφάλμα, ανακρίβεια, παράλειψη, καθυστέρηση, ή οποιαδήποτε άλλη ανεπάρκεια στην ιστοσελίδα, οι οποίες προκλήθηκαν από τον εξοπλισμό του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή του χρήστη ή από τη χρήση της ιστοσελίδας διαμέσου του εξοπλισμού αυτού.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας παρέχεται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας, το counselor.gr, και τα συνδεόμενα με αυτό μέρη δεν είναι υπόχρεοι απέναντι στο χρήστη για κάθε άμεση ή έμμεση βλάβη, η όποια προέρχεται από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας ή οποιωνδήποτε άλλων διασυνδέσεων με την ιστοσελίδα.

Ο χρήστης υποχρεούται σε αποζημίωση και προστασία του counselor.gr και των υπαλλήλων του, των εκπροσώπων του, των προμηθευτών του, των συνεργαζομένων με αυτό και τους αντιπροσώπους του, για κάθε απαίτηση, αγωγή, ενέργεια, ή άλλη διαδικασία εναντίον του counselor.gr, των υπαλλήλων του, των εκπροσώπων του, των προμηθευτών του, των συνεργαζόμενων με αυτό και των αντιπροσώπων του, από τρίτους, στο βαθμό που αυτή η απαίτηση, αγωγή, ενέργεια, ή άλλη διαδικασία που εγέρθηκε εναντίον του counselor.gr, των υπαλλήλων του, των εκπροσώπων του, των προμηθευτών του, των συνεργαζόμενων με αυτό και των αντιπροσώπων του βασίζεται:

α) σε χρήση της ιστοσελίδας από μέρους του χρήστη ή από μέρους οποιουδήποτε χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα κάνοντας χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή του χρήστη,

β) σε χρήση του λογαριασμού του χρήστη από τον ίδιο ή από οποιονδήποτε άλλον, όπου είναι εφικτό κάτι τέτοιο

γ) σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης από τον χρήστη ή από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή ή τον λογαριασμό του,

δ) σε περίπτωση αξίωσης ότι οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας από τον χρήστη ή από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή (ή τον λογαριασμό του) καταπατά οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου, ή οποιοδήποτε ατομικό ή δημόσιο δικαίωμα,

ε) σε ανακριβή καταχώρηση στοιχείων κατά την εγγραφή του χρήστη ή την ενημέρωση των στοιχείων του, και

στ) σε περίπτωση παραβίασης των συμφωνιών ή συμβάσεων που έχει συνάψει ο χρήστης με το παρόν έγγραφο.

Διακοπή χρήσης της «Ιστοσελίδας»

Το counselor.gr, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, μπορεί να τερματίσει ή να διακόψει προσωρινά την πρόσβαση του χρήστη στην υπηρεσία, αιτιολογημένα ή αναίτια οποιαδήποτε στιγμή. Το counselor.gr δεν φέρει υποχρέωση απέναντί στον χρήστη ή απέναντι σε τρίτους για τον τερματισμό ή την προσωρινή διακοπή λειτουργίας της ιστοσελίδας, ή για κάθε περίπτωση απαίτησης που σχετίζεται με τον τερματισμό ή την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της ιστοσελίδας.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του counselor.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς τον νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του counselor.gr και του επισκέπτη / χρήστη και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο, όπως: ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του counselor.gr σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα.

Η Μοναξιά μέσα στο Γάμο

Η Μοναξιά μέσα στο Γάμο

Όσο και αν ακούγεται αντιφατικό, πολλές φορές οι άνθρωποι…

Πως μπορώ να ξέρω ότι έχω βρει την ιδανική σχέση για μένα;

Πως μπορώ να ξέρω ότι έχω βρει την ιδανική σχέση για μένα;

Είναι βέβαιο ότι στα θέματα των προσωπικών σχέσεων, κανένας…

Οικονομική Κρίση: Ψυχοσωματικές Συνέπειες και Τρόποι Αντιμετώπισης

Οικονομική Κρίση: Ψυχοσωματικές Συνέπειες και Τρόποι Αντιμετώπισης

Η οικονομική κρίση που βιώνουμε έχει αποτελέσει μια σοβαρή…