Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός περιλαμβάνει δραστηριότητες και διαδικασίες οι οποίες έχουν στόχο να βοηθήσουν άτομα κάθε ηλικίας να κάνουν τις καλύτερες επιλογές σπουδών, εξειδίκευσης, ή επαγγέλματος, καθώς και να διαχειριστούν αποτελεσματικά την καριέρα τους.

Ο σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός είναι κάτι πολύ περισσότερο από τη συμπλήρωση κάποιων τεστ και τη λήψη μιας έκθεσης προετοιμασμένης από υπολογιστή. Επιπρόσθετα περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες και τεχνικές της ατομικής συμβουλευτικής.

Η επιλογή μεταλυκειακών σπουδών και μελλοντικού επαγγέλματος αποτελούν καθοριστικά στοιχεία για τη διαμόρφωση ολόκληρης της μετέπειτα ζωής των σημερινών εφήβων. Από την άλλη πλευρά, οι γονείς και τα παιδιά έχουν πάρει πολλές φορές λάθος αποφάσεις, επειδή δεν γνώριζαν τις διάφορες εναλλακτικές δυνατότητες. Ειδικά σε συνθήκες κοινωνικής και οικονομικής κρίσης όπως οι σημερινές, η ανάγκη ορθών επιλογών καθίσταται ακόμα σπουδαιότερη.

Σε Ποιους Απευθύνεται το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εφήβους ηλικίας 14-17 ετών. Είναι όμως συχνό και το φαινόμενο να ζητούν βοήθεια και πληροφορίες απόφοιτοι Λυκείου, οι οποίοι προβληματίζονται είτε για τις αρχικές τους επιλογές, είτε για μεταπτυχιακές σπουδές και ειδικότητες. Από την άλλη, ακόμα και παιδιά της Γ' Γυμνασίου μπορούν να ωφεληθούν σημαντικά από μια αρχική ευαισθητοποίηση.

Η Φιλοσοφία

Ένα πλήρες και ουσιαστικό Πρόγραμμα ΕΠ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα παρακάτω δεδομένα:
Ο ΕΠ περιλαμβάνει τις διαδικασίες της αυτογνωσίας σε ατομικό επίπεδο και της πληροφόρησης σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο. Έτσι ο μαθητής δεν πρέπει να αποτελεί παθητικό διεκπεραιωτή ερωτηματολογίων και δέκτη "συμβουλών". Αντίθετα στόχος είναι η ενεργοποίηση του μαθητή ώστε να συνειδητοποιήσει τη σημαντικότητα του ΕΠ και να αναλάβει μόνος του την υπευθυνότητα των επιλογών του. 'Έτσι ο σωστός ΕΠ αποτελεί ταυτόχρονα μια διαδικασία ψυχολογικής ωρίμανσης.
Η υπερπληθώρα επιλογών, οι διαρκείς αλλαγές στο περιεχόμενο των διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τη μία πλευρά, καθώς και οι ραγδαίες διαφοροποιήσεις στην αγορά εργασίας με νέα επαγγέλματα να δημιουργούνται και ήδη υπάρχοντα να εκλείπουν ή να αλλάζουν περιεχόμενο, δημιουργούν την ανάγκη αναλυτικής πληροφόρησης του μαθητή και της οικογένειας.

Σε Ποια Θέματα Μπορεί να Βοηθήσει το Πρόγραμμα τους Νέους/ες

  • Να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους όσον αφορά στα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, σημαντικά στοιχεία της προσωπικότητάς τους και στις ιδιαίτερες ικανότητες που διαθέτουν.
  • Να κάνουν σταδιακά τις επιλογές τους ως προς την κατεύθυνση, τη Σχολή ή το Τμήμα που θα ακολουθήσουν, καθώς και το μελλοντικό τους επάγγελμα.
  • Να συγκεντρώσουν περισσότερες πληροφορίες για τα επαγγέλματα που τους ενδιαφέρουν ως προς τη φύση της εργασίας, τα χαρακτηριστικά των επαγγελματιών που τα εξασκούν, τη ζήτηση στην αγορά εργασίας, κλπ.
  • Να συγκεντρώσουν στοιχεία για τις αντίστοιχες σχολές, τις προϋποθέσεις εισαγωγής και την απαραίτητη προετοιμασία.
  • Να αποκτήσουν πληροφορίες για τις σχολές και τις διάφορες ειδικότητες στο εξωτερικό και να πάρουν σχετικά στοιχεία αξιολογήσεων για το επίπεδο σπουδών συγκεκριμένων σχολών.
  • Να ετοιμάσουν μηχανογραφικά δελτία, αιτήσεις, συστατικές επιστολές και ό,τι άλλο απαιτείται για την εισαγωγή σε κάποια Σχολή εντός ή εκτός Ελλάδος.

Η Διαδικασία

Η διαδικασία του Επαγγελματικού Προσανατολισμού περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

  • Ερωτηματολόγιο επαγγελματικών ενδιαφερόντων
  • Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Προσωπικότητας
  • Ερωτηματολόγιο Εργασιακών Αξιών και Τάσεων
  • Δοκιμασίες Νοητικών Ικανοτήτων

Η διάρκεια συμπλήρωσης όλων των εργαλείων (τεστ) είναι περίπου 3 ώρες.

Δύο (2) ωριαίες συνεδρίες συμβουλευτικής με τον Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού των μαθητών και των γονέων τους και παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών.

Ατομική έκθεση με τα συμπεράσματα των παραπάνω διαδικασιών και συγκεκριμένες προτάσεις όχι μόνο αναφορικά με κάποια επαγγέλματα, αλλά και με τις εναλλακτικές δυνατότητες σπουδών και τις απαραίτητες επόμενες κινήσεις.

Δυνατότητα δωρεάν μεταγενέστερης υποστήριξης και επικοινωνίας για απορίες και διευκρινήσεις μέσω τηλεφώνου – Email – Skype.

Δυνατότητα πρόσθετων συμβουλευτικών συνεδριών στο μέλλον σε περίπτωση που αυτές είναι απαραίτητες.


Χάρης Καραουλάνης

Η Μοναξιά μέσα στο Γάμο

Η Μοναξιά μέσα στο Γάμο

Όσο και αν ακούγεται αντιφατικό, πολλές φορές οι άνθρωποι…

Πως μπορώ να ξέρω ότι έχω βρει την ιδανική σχέση για μένα;

Πως μπορώ να ξέρω ότι έχω βρει την ιδανική σχέση για μένα;

Είναι βέβαιο ότι στα θέματα των προσωπικών σχέσεων, κανένας…

Οικονομική Κρίση: Ψυχοσωματικές Συνέπειες και Τρόποι Αντιμετώπισης

Οικονομική Κρίση: Ψυχοσωματικές Συνέπειες και Τρόποι Αντιμετώπισης

Η οικονομική κρίση που βιώνουμε έχει αποτελέσει μια σοβαρή…