Γονείς και παιδιά στην οικονομική κρίση

Πώς επηρεάζει η οικονομική κρίση τις σχέσεις των παιδιών με τους γονείς;
Μήπως χωρίζει τους γονείς από τα παιδιά και με ποιον τρόπο;
Πρέπει να μιλούν οι γονείς στα παιδιά για την οικονομική κρίση;
Πολλά ερωτήματα που αφορούν όλους μας.
Βρείτε τις απαντήσεις στο κατατοπιστικό βίντεο.

Αγοραφοβίες και Κρίσεις Πανικού: Αιτίες, Συμπτώματα & Θεραπεία

Αγοραφοβίες και Κρίσεις Πανικού: Αιτίες, Συμπτώματα & Θεραπεία

Η αγοραφοβία αποτελεί ένα από τα πλέον διαδεδομένα είδη…

Η διαφορά μεταξύ λύπης και κατάθλιψης

Η διαφορά μεταξύ λύπης και κατάθλιψης

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ λύπης και κατάθλιψης και τι…

Limbic System: The Center of Emotions

Limbic System: The Center of Emotions

Limbic System: The Center of Emotions