Εκτύπωση

Ατομική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων και Εφήβων

Ατομική ψυχοθεραπεία ενηλίκων και εφήβων με ψυχοσωματικές προσεγγίσεις (Σωματική Ψυχοθεραπεία, EMDR και Βιοσωματική Εμπειρία).


Η ψυχοθεραπεία αποτελείται από ένα σύνολο ψυχολογικών τεχνικών, οι οποίες έχουν στόχο τη θεραπεία ψυχολογικών προβλημάτων ή προβλημάτων συμπεριφοράς. Η βάση κάθε επιτυχημένης θεραπευτικής παρέμβασης είναι η αναλυτική διάγνωση και αξιολόγηση του είδους και της σοβαρότητας των προβλημάτων, μέσα από ένα συνδυασμό ειδικών τεστ και διαγνωστικών συνεδριών.

Εκτύπωση

Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Ομαδική Ψυχοθεραπεία βασισμένη στην Υπαρξιστική Προσέγγιση του “Εδώ και Τώρα” του Irvin Yalom.


Η ομαδική ψυχοθεραπεία έχει παρόμοιους στόχους με την ατομική, ενώ στις θεραπευτικές τεχνικές προστίθεται η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας.

Στη θεραπευτική ομάδα, οι συμμετέχοντες αποκτούν μεγαλύτερη ευχέρεια στην έκφραση των σκέψεων και των συναισθημάτων τους. Μαθαίνουν να διεκδικούν καλύτερα την ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών τους. Επίσης αποκτούν τεχνικές βελτίωσης της επικοινωνίας και των σχέσεων τους.

Εκτύπωση

Ατομική Συμβουλευτική & Συμβουλευτική Ζευγαριών

Σύμφωνα με έναν ορισμό της Αμερικάνικης Συμβουλευτικής Εταιρείας (American Counseling Association), «συμβουλευτική είναι η τέχνη να βοηθάς τους ανθρώπους. Οι επαγγελματίες σύμβουλοι είναι επιστήμονες που έχουν εκπαιδευθεί να μοιράζονται τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους με αυτούς που αναζητούν τη βοήθειά τους. Η συμβουλευτική αναγνωρίζει ότι όλα τα άτομα είναι πιθανό να χρειαστούν βοήθεια διερχόμενα την παιδική ή την εφηβική ηλικία αλλά ακόμα και κατά την ενήλικη ζωή τους. Η αποτελεσματική συμβουλευτική είναι αυτή που λειτουργεί προληπτικά. Οι σύμβουλοι βοηθούν τα άτομα στην προσωπική, εκπαιδευτική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Οι υπηρεσίες τους παρέχονται σε σχολεία, πανεπιστήμια, δημοτικές και κρατικές δομές αλλά και σε ιδιωτική βάση».

Εκτύπωση

Επαγγελματικός Προσανατολισμός


Ο επαγγελματικός προσανατολισμός περιλαμβάνει δραστηριότητες και διαδικασίες οι οποίες έχουν στόχο να βοηθήσουν άτομα κάθε ηλικίας να κάνουν τις καλύτερες επιλογές σπουδών, εξειδίκευσης, ή επαγγέλματος, καθώς και να διαχειριστούν αποτελεσματικά την καριέρα τους.
Ο σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός είναι κάτι πολύ περισσότερο από τη συμπλήρωση κάποιων τεστ και τη λήψη μιας έκθεσης προετοιμασμένης από υπολογιστή. Επιπρόσθετα περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες και τεχνικές της ατομικής συμβουλευτικής.
Η επιλογή μεταλυκειακών σπουδών και μελλοντικού επαγγέλματος αποτελούν καθοριστικά στοιχεία για τη διαμόρφωση ολόκληρης της μετέπειτα ζωής των σημερινών εφήβων. Από την άλλη πλευρά, οι γονείς και τα παιδιά έχουν πάρει πολλές φορές λάθος αποφάσεις, επειδή δεν γνώριζαν τις διάφορες εναλλακτικές δυνατότητες. Ειδικά σε συνθήκες κοινωνικής και οικονομικής κρίσης όπως οι σημερινές, η ανάγκη ορθών επιλογών καθίσταται ακόμα σπουδαιότερη.

Εκτύπωση

Σεμινάρια


Τα σεμινάρια απευθύνονται σε ιδιώτες, εταιρείες, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, ιδρύματα, δήμους. Η θεματολογία χωρίζεται ανάλογα με το συγκεκριμένο στόχο και το κοινό στο οποίο απευθύνονται στις παρακάτω κατηγορίες. Το κοινό τους σημείο είναι ότι κάθε σεμινάριο αποτελείται από ένα θεωρητικό και ένα βιωματικό μέρος. Στο δεύτερο μέρος, οι συμμετέχοντες δουλεύουν με καθοδήγηση στα συγκεκριμένα θέματα που τους απασχολούν, εφαρμόζοντας βιωματικά το περιεχόμενο του θεωρητικού μέρους. Αυτός είναι και ο αποτελεσματικότερος τρόπος ουσιαστικής και μόνιμης μάθησης.