Εκτύπωση

Σεμινάρια


Θεραπεύοντας Την Καρδιά

heart

Κύρια Θέματα Δουλειάς
Η εστίαση του διήμερου βιωματικού workshop είναι στο να μάθουμε πώς να συνδεόμαστε καλύτερα με την καρδιά μας, να την νιώθουμε και να την φροντίζουμε. Η καρδιά αποτελεί το κέντρο της ύπαρξης και, κατά συνέπεια, μια υγιής καρδιά είναι το προαπαιτούμενο για υγιείς σχέσεις, σεξουαλικότητα, πνευματικότητα, αλλά και για την επιβίωση.

Κατά τη διάρκεια του workshop, θα εμβαθύνουμε την επαφή με την καρδιά μας και θα εξερευνήσουμε τους τρόπους με τους οποίους μία "πληγωμένη" καρδιά επηρεάζει αρνητικά τις σχέσεις, τη σεξουαλικότητα, την αντίληψη της πραγματικότητας και την πνευματικότητά μας. Στη συνέχεια θα μάθουμε νέους τρόπους να "τρέφουμε" και να προστατεύουμε τους εαυτούς μας, ενώ παραμένουμε γειωμένοι στην πραγματικότητα και ταυτόχρονα ανοιχτοί στους άλλους και στον κόσμο.
Στον τομέα των σχέσεων, θα δουλέψουμε με τα θέματα του ατομικού χώρου και των ορίων, τα είδη των σχέσεων που κάνουμε, την έκφραση των αναγκών, το θυμό και τη σεξουαλικότητα.
Στον τομέα της σεξουαλικότητας, θα εξερευνήσουμε τις σχέσεις της με την καρδιά και το έδαφος (πραγματικότητα), οι οποίες αποτελούν τη βασική αιτία για τα περισσότερα σεξουαλικά προβλήματα και δυσλειτουργίες.
Στον τομέα της πνευματικότητας, θα βιώσουμε την τρισυπόστατη φύση της καρδιάς, δηλ. τη φυσική, την ενεργειακή και την πνευματική, καθώς και το πώς τραύματα στις δύο πρώτες περιορίζουν σημαντικά την τρίτη.

Δομή Δουλειάς
Όσο για τη δομή του workshop, αυτό αποτελείται από δύο εξάωρες συναντήσεις. Κάθε συνάντηση είναι διαφορετική και προσαρμόζεται στις ανάγκες της ομάδας ή στην ατομική διαδικασία του κάθε συμμετέχοντα, αλλά γενικά περιλαμβάνει τα παρακάτω:
Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ωρών θα δουλέψουμε με διαλογισμούς, κάποιες αρχικές σωματικές ασκήσεις, χορό, μοίρασμα συναισθημάτων και εμπειριών και θα δώσουμε το θεωρητικό υλικό και τις οδηγίες για τη μετέπειτα δουλειά. Οι επόμενες τρεις ώρες συνήθως αφιερώνονται στην προσωπική δουλειά σε μορφή μεγάλης ομάδας, τριάδων ή δυάδων. Η δουλειά ακολουθεί τις οδηγίες που δόθηκαν και μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε από τις τεχνικές της Βιοσύνθεσης, οι οποίες περιγράφηκαν παραπάνω, καθώς και άλλες όπως ζωγραφική, κλπ. Ανάλογα με τη συγκεκριμένη μορφή δουλειάς, οι θεραπευτές δουλεύουν με κάθε συμμετέχοντα και επιβλέπουν τις ομάδες. Στο τέλος των τριών ωρών συζητάμε σαν ομάδα ατομικές εμπειρίες, προβλήματα ή απορίες.