Σύνδεσμος therapist.gr

(Εναλλακτικές θεραπείες - Ψυχοθεραπεία)

Σύνδεσμος BPS
(Βρετανικός Σύλλογος Ψυχολογίας)
Σύνδεσμος Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων
Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων
Σύνδεσμος EAP - European Association for Psychotherapy
(Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας)
Σύνδεσμος ΕΕΨΕ
(Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος)
Σύνδεσμος USABP
(Αμερικανικός Σύλλογος Σωματικής Ψυχοθεραπείας)
Σύνδεσμος The European Federation of Psychologists' Associations (EFPA)
Σύνδεσμος Κλινική Υπνοθεραπεία